Actueel

Hier vind je de laatste informatie over mijn persoonlijke  Agenda (mijn geplande activiteiten), bedoeld om me te volgen, maar misschien brengt het je wel op ideeën. Bovendien kun je me (soms) live volgen via APRS (alleen positie) en Twitter.

De insteek blijft dezelfde: Twitter en YouTube (kanaal PA3DWJ met al wat filmpjes over de honden) zijn als ondersteuning bij activiteiten, vooral bedoeld om aan te geven waar en wanneer ik QRV (= beschikbaar voor radiocontacten) ben.

De leuke (hoop ik dan 🙂 ) verslagen vind je in Bens webLOG.

Meest gebruikte frequenties:

  • PI3EHV (145.700 MHz, shift -600, CTCSS 17.9Hz) onderweg.
  • 3630 kHz (NederlansTalig Amateurnet) vanaf 18:00LT als ik ergens kampeer.
  • 50.4 MHz (FM) tijdens Groene Bivak, VPK, Velddagen.
  • Algemene lokale  “kampeer standby frequentie” 145.500 MHz (portofoon op de camping)


Waar zijn we: via deze link naar aprs.fi kun je me volgen (als mijn baken aan staat), zoek naar PA3DWJ